Tackkort

Tackkort
Tackkort skickas till givare för gåvor till fonden på 500 kr eller mer.
Undantag kan ske i enskilda fall (t ex om en skolklass skänker mindre än 500 kr).


Diplom
Diplom ges till givare för gåvor till fonden på 10 000 kr eller mer. Diplomen är inramade.

 

Tack