Styrelsen

Therese Löfgren, Projektledare Upsala Nya Tidning, Ordförande
Jonas Pettersson, advokat Ahlford Advokatbyrå, sekreterare
Eva Heidenborg, chef för Private Banking, Swedbank, kassör

Christina Nygårdh, ledamot landstingsfullmäktige (m), Landstinget i Uppsala Län
Christophe Pedroletti, verksamhetschef, Akademiska barnsjukhuset
Thorbjörn Sallén, elentreprenör och grundare Sallén Elektriska AB
Karina Berglund Douhan, ägare Ica Årstahallen

Arbetsutskott
Fonden har arbetsutskott som bereder särskilda frågor åt styrelsen. Arbetsutskotten tillsätts vid behov.