Styrelsen

Therese Löfgren, Projektledare Upsala Nya Tidning, Ordförande
Jonas Pettersson, advokat Ahlford Advokatbyrå, sekreterare
Eva Heidenborg, chef för Private Banking, Swedbank, kassör

Christina Nygårdh, ledamot landstingsfullmäktige (m), Landstinget i Uppsala Län
Karina Berglund Douhan, ägare Ica Årstahallen
Johan Carlström, ägare Promotionhuset Uppsala

Arbetsutskott
Fonden har arbetsutskott som bereder särskilda frågor åt styrelsen. Arbetsutskotten tillsätts vid behov.