Gåvokort

Tack för att du hjälper oss att låta det friska hos det sjuka barnet växa. Med din gåva vill vi hedra dig med ett vackert tackkort målat av ett barn som vistats på Akademiska Barnsjukhuset.

Du kan betala direkt med kort i nästa steg.

Hur mycket vill du ge?

1000 kr
25 000 kr
12500 kr

Välj typ av kort

Anpassa kort

Här nedan kan du se hur kortet kommer se ut.

Till*


Från