Stöd oss

Akademiska sjukhusets barnfond gör det enkelt för dig att göra något bra för sjuka barn på Akademiska sjukhuset.
Pengarna används till leksaker, spel, lekar och kultur för barn som vårdas på Akademiska sjukhuset. Att lägga pussel, chatta på datorn, se film, läsa böcker eller bara prata med någon vuxen kan göra mirakel med det friska hos det sjuka barnet. Vi arbetar också med större projekt. För barn och ungdomar.

Välkommen med ditt bidrag.

Detta finansierar vi 2020:

– Clownverksamheten på sjukhuset
– Målarverkstaden
– Inkomna ansökningar från verksamheter på Akademiska sjukhuset

Vem kan söka pengar ur fonden?

• Verksamheter/avdelningar på Akademiska barnsjukhuset
• Verksamheter/avdelningar på Akademiska sjukhuset som har barnmottagning
Till ansökan ska en kostnadsspecifikation bifogas.
Ansökan sker till via mail

Om clownverksamheten:
Clownverksamhet

Om Målarverkstan:
målarverksamhet
På besök i målarverkstan