Testamente

Fonden tar emot arv genom testamenten. Många väljer också att ge gåvor under sin livstid. Oavsett vilket, så har dessa gåvor stor betydelse för vår verksamhet.

Skattefrihet
Det du testamenterar eller donerar till Akademiska sjukhusets barnfond är efter mottagandet befriat från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar samt realisationsvinster.

Att skriva ett testamente
Att skriva testamente är en betydelsefull handling. I en sådan situation kan det vara betryggande att få hjälp av någon som kan redogöra för de juridiska aspekterna. Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente kan du vända dig till en advokat, din bank eller till en annan sakkunnig, till exempel en begravningsbyrå.