Om oss

Vår bärande idé: ”Låt det friska hos det sjuka barnet växa”

Akademiska sjukhusets barnfond ser till att sjuka barn på Akademiska får leka mer. På rätt sätt. I rätt miljö.

Lek frigör ilska, rädsla och glädje. Lek fyller på energiförrådet och stärker muskler. Men framförallt hjälper leken barn att bearbeta det onda och att hitta ljuset i tillvaron. Därför ordinerar vi dinosaurier, plaskbassänger och bollhav så ofta vi kan. Så länge det finns resurser. Varje gång en clown får barnen att skratta står det klart att det är medicin som snabbar på läkeprocessen.

Vårt syfte
Akademiska sjukhusets barnfond syftar till att främja barns vård vid Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län, genom att:
• stimulera det friska hos det sjuka barnet,
• stödja den läkande miljön och utvecklingen av omvårdnad för det sjuka barnet
• verka för en stimulerande helhetsmiljö

Det är viktigt att det sjuka barnet får vara ett barn som utvecklas trots sin sjukdom. Därför har fonden som sin enda uppgift att främja lek, stimulans och kultur för barn vid Akademiska sjukhuset. Fonden verkar överallt där Akademiska sjukhuset vårdar sjuka barn.

Vi är en stiftelse
Akademiska sjukhusets barnfond är en stiftelse. Den är fristående från Akademiska sjukhuset och har en styrelse som arbetar ideellt. Vi har kontinuerlig dialog med representanter från sjukhuset om behov och önskemål. Fondens tillgångar kommer enbart från sponsorer och privata givare. Stiftelsen bildades 2005.

Vi är under tillsyn
Insamlingsstiftelsen för Akademiska sjukhusets barnfond står under fullständig tillsyn av Länsstyrelsen samt Svensk Insamlingskontroll. Svensk insamlingskontroll granskar hela fondens verksamhet. Läs mer om Svensk insamlingskontroll