Historik

Fondens första år:

2004-2005

Juli 2004: Dr Björn Wettergren och Simon Grzechnik träffar Leif Anghammar och Owe Stålhammar från Tomtens Fond för sjuka barn. De informerar om Björns idé kring en fond för de sjuka barnen på Akademiska.

Maj-juni 2005: Första styrelsemötet i Akademiska barnfonden under Birgitta Dahls ledning och första arbetsutskottsmötet under Björn Wettergrens ledning.

Oktober 2005: Fonden får ett nytt namn, Akademiska sjukhusets barnfond. Fonden gör också ett ”upprop” till allmänheten att lämna bidrag till den nybildade insamlingsstiftelsen. Uppropet undertecknades av stiftarna.

November 2005: Stiftelsen beviljas 90-kontot 90 00 67-0. Fondens första pressträff går av stapeln på lekterapin på sjukhuset och fonden får sin grafiska profil och logga.

December 2005: Fondens första informationsfolder är klar.

2006-2007

Oktober 2006: Konstverket Önskekon överlämnas till Akademiska barnsjukhuset från fonden som i sin tur erhållit den i gåva av Länsförsäkringar Uppland. De första diplomen delas ut till företag som med tjänster och gåvor stöttat fonden i startfasen.

Juni 2007: Lekterapins omgjorda utegård invigs. Finansiärer är fonden själv och Ladies Cirkel.

Önskekon på Akademiska barnsjukhuset