Styrelsen

Karina Berglund Douhan, ägare Ica Årstahallen, Ordförande
Jonas Pettersson, advokat/partner Konrad Advokater, sekreterare
Eva Heidenborg, chef för Private Banking, Swedbank, kassör
Anders A Aronsson, Ledamot i kommunfullmäktige (L), Region Uppsala
Johan Carlström, ägare Promotionhuset Uppsala
Klas Ekström Verksamhetschef Akademiska Barnsjukhuset
Roger Wiiand Affärsutvecklingschef UNT
Maria Ronga, ägare, White Lily Consulting

Arbetsutskott
Fonden har arbetsutskott som bereder särskilda frågor åt styrelsen. Arbetsutskotten tillsätts vid behov.